Mat med smak

Mat Med Smak er navnet på måltidskonseptet vårt i Norlandia. Vi lager mat av høy kvalitet. Målsetningen er å servere barna Norges beste barnehagemat. Dette er noe vi jobber med hver dag, som utvikles og integreres i det pedagogiske arbeidet.

6Våre måltider

For øyeblikket får vi varm lunsj severt fra barnehagematen.no, men vi jobber med å bli fulkostbarnehage. Det vil si at vi skal ansette en kokk til å lage alle våre måltider i barnehagen, og barna vil med det ta en enda mer aktiv del i hele matlagingsprosessen. Kospenger er for tiden på 600,-, men vil øke til 750,- ved ansettelse av kokk. 

 

Måltid som arena for læring og utvikling
Måltidene skjer i en hyggelig atmosfære og er en arena for samhandling og fellesskap, hvor ansatte er viktige rollemodeller. Ved bordet kan man snakke om mat og kosthold i en naturlig sammenheng, noe som bidrar til å utvikle barnas kunnskap om mat. Rammeplanen viser også til at barnehagen skal bidra til at barna utvikler en grunnleggende forståelse for hvordan man kan ta vare på egen helse.

Måltidene er også en arena for utvikling av sosial kompetanse. Inkluderende fellesskap rundt matbordet er en av flere veier mot danning og at barna skal bli verdensmedborgere. 

Vi bygger vårt mattilbud på næringsmiddellovgivningen og myndighetenes retningslinjer for mat og måltider i barnehagen.