Søk plass i Norlandia Gaustadskogen barnehage

Vurderer du å søke om plass hos oss, tar gjerne kontakt per telefon. Du er også hjertelig velkommen til å komme på besøk til barnehagen.

For å søke barnehageplass må søknaden først registreres hos Oslo kommune. Søknadsfrist hovedopptaket er 1.mars, men man kan søke plass hele året. 

Søk plass her

Har du spørsmål vedr søknad om plass eller opptak til ledige plasser, ta gjerne kontakt med oss.

Ansatte ved Oslo universitetssykehus.

Alle ansatte i Oslo universitetssykehus HF kan søke plass i Gaustadskogen barnehage. Sykehusansatte har prioritet. Tildeling av barnehageplasser vil skje etter retningslinjer utarbeidet av Oslo universitetssykehus.
 
Kundesenter ved Oslo sykehusservice vil fungere som kontaktledd mellom Oslo universitetssykehus og barnehagen.