Om Norlandia Gaustadskogen barnehage

«Gaustadskogen barnehage - tar vare på den gode hverdagen» Her i Gaustadskogen skal vi etterstrebe en hverdag fylt av humor, glede, kreativitet og omtanke for hverandre. Barnehagen er en sosial møteplass hvor barna er i samspill med hverandre, lærer og utvikler seg. De voksne bistår i denne prosessen, samtidig som de er trygge omsorgspersoner med barnets beste som overordnet mål.

Barnet er unikt på sin måte og skal sees, høres og forstås for den det er. Vi voksne er rollemodeller for barna, og vi må derfor reflektere rundt egne handlinger og holdninger og ha barneperspektivet i fokus.

Barnehagen ligger nært opp mot skogen og har en utelekeplass bestående av et inntun og et uttun. Inntunet er opparbeidet med sandkasser og diverse lekeapparater, mens uttunet er et inngjerdet skogsområde med en overbygd bålplass.

Våre verdier: 

Kompeten

I Gaustadskogen betyr dette at vi har ansatte med utdanning og lang erfaring i arbeid med barn. Vi er lyttende, engasjerte og veiledende medpassasjerer i barnas hverdag.

Ambisiøs

Hos oss har vi ambisjon både på veiene av barna og som ansatte i en lærende organisasjon. Vi skal bistå barna i deres utvikling i løpet av det viktigste stadiet av deres liv, med klare mål og strukturerte hverdager som gir barna oversikt, energi og kontroll.

Respektfull

I Gaustadskogen setter vi individets verdi i sentrum, hvert enkelt barn blir sett og lyttet til, og vi hjelper hverandre til å ta hensyn til andres behov uansett hvem de er.

Energisk

Hos oss betyr dette at vi får like mye fra barna som vi gir. Vi er ikke her for å passe på barna, men for å delta i deres verden, med mye entusiasme.