Om Norlandia Gaustadskogen barnehage

«Gaustadskogen barnehage - tar vare på den gode hverdagen» Her i Gaustadskogen skal vi etterstrebe en hverdag fylt av humor, glede, kreativitet og omtanke for hverandre. Barnehagen er en sosial møteplass hvor menneskene er i samspill med hverandre, lærer og utvikler seg.

Barnet er unikt på sin måte og skal sees, høres og forstås for den det er. Vi voksne er rollemodeller for barna, og vi må derfor reflektere rundt egne handlinger og holdninger og ha barneperspektivet i fokus.

Barnehagen ligger nært opp mot skogen og har en utelekeplass bestående av et inntun og et uttun. Inntunet er opparbeidet med sandkasser og diverse lekeapparater, mens uttunet er et inngjerdet skogsområde med en overbygd bålplass.