Avdelinger

Her er en liten presentasjon fra Gaustadskogen sine 8 avdelinger.

Plan 1:

Blåbær
1-3 år
14 barn
4 ansatte

Tlf:22139189/45952460
Mail: gaustadskogen.blabaer@norlandia.com

 

Knoppen
1-3 år
10 barn
3 ansatte

Tlf: 22139186/45952449
Mail: gaustadskogen.knoppen@norlandia.com

 

Kvisten
1-3 år
14 barn
4 ansatte

Tlf:22139185/45952452
Mai: gaustadskogen.kvisten@norlandia.com

 

Tyttebær:
1-3 år
10 barn
3 ansatte

Tlf: 22139188/45952475
Mail: gaustadskogen.tyttebaer@norlandia.com

 

Plan 2:

Bjørka
2-4 år
18 barn
3 ansatte

Tlf: 22139190/45952481
Mail: gaustadskogen.bjorke@norlandia.com

 

Eika
2-4 år
17 barn
3 ansatte

Tlf: 22139195/45952501
Mail: gaustadskogen.eika@norlandia.com

 

Kongla
2-4 år
18 barn
3 ansatte

Tlf: 22139191/45952482
Mail: gaustadskogen.kongla@norlandia.com

 

5årsNøtta
5-6 år
23 barn
4 ansatte

Tlf: 22139193/45952492
Mail: gaustadskogen.aarsnota@norlandia.com