Samarbeid og medvirkning

I barnehagen har vi ulike former for foreldresamarbeid. Vi setter først og fremst den daglige kontakten med den enkelt svært høyt. Vi ønsker at alle foreldre skal få den nødvendige informasjon som trengs og ønskes. Vi har et SU (samarbeidsutvalg) som er valgt av foreldrerådet. Intensjonen med SU er at de skal ha mulighet for å ivareta foreldrenes kontakt med barnehagen på en aktiv måte. Foreldreråd og samarbeidsutvalg har hele tiden vært viktige arenaer for brukermedvirkning.

Foreldremøter

Barnehagen har to foreldremøter i året. En på høsten og en på våren. På høstmøtet vil vi informere om det kommende året og ta opp ulike problemstillinger. På vårmøtet vil vi evt tilby foredragsholdere.

Foreldresamtaler

Barnehagen tilbyr to foreldresamtaler i året. En i løpet av høsten og en på våren. Høsten ønsker vi at alle skal ta seg tid til å komme, mens på våre er det et tilbud til de som ønsker.