Dette er barnehagen vår

Om barnehagen

Voksen sitter med to barn på fanget utendørs
Barn leser en bok
Barn leker i sandkassa

Kort fortalt

Norlandia Gaustadskogen er en barnehage i Oslo kommune, med 42 ansatte og 136 plasser fordelt på 8 avdelinger.


Blåbær

1-3 år

Knoppen

1-2 år

Kvisten

1-3 år

Tyttebær

1-2 år

Bjørka

3-6 år

Eika

3-6 år

Kongla

3-6 år

Elva

3-6 år

Hvorfor velge Norlandia Gaustadskogen?

Hos oss får barna uttrykke seg i gode lekemiljøer både inne og ute, som inviterer til fellesskap på tvers av avdelinger. Vi har et stort og spennende uteområde som gir muligheter for utforskning, kreativitet og motorisk utvikling for alle alderstrinn.

Vi har et eget tun helt inntil barnehagen med grillhytte, et ypperlig sted for lek, utforsking og hyggelige fellessamlinger og måltider. Vi legger vekt på måltidspedagogikk, hvor de ansatte aktivt bruker måltidene som en arena for pedagogisk innhold.

Barnas medvirkning i hverdagslige gjøremål og aktiviteter er viktig for oss, og vi tror på barnas evne til å ta egne beslutninger og uttrykke egne meninger. Vi som jobber her har et sterkt fokus på barnas beste. Vi er til stede der barna er, ser hver enkelt, og veileder og støtter der det er naturlig.  

Noe av det vi liker best

  • Fokus på uteliv, med skogen som nærmeste nabo. Vi er ute så ofte vi kan, og vi går mye på tur i nærmiljøet vårt.
  • Vi har en kompetent og omsorgsfull personalgruppe som sørger for at barnet ditt får en trygg, lærerik og spennende hverdag.
  • Fokus på måltidspedagogikk og barns medvirkning.
  • Egen grillhytte, et sted for hyggelige fellessamlinger og måltider.
  • Et stort og spennende uteområde som gir muligheter for lek, utforskning, kreativitet og motorisk utvikling for alle alderstrinn.
  • Vi er en fullkostbarnehage med egen kokk, hvor alle måltidene tilberedes i barnehagen.
  • Egen grønnsakshage, hvor barna lærer om bærekraftig matproduksjon ved å delta i hele prosessen fra jord til bord.
  • Vi lærer barna bærekraftige og helserike vaner og inspirerer barna til bevissthet og samarbeid.

Dette er barnehagen vår

Pedagogikk og tilnærming